Kerko në përmbajtje:

 
 
Zoom 038 Media

Realizim i Projekteve te ndryshme Filmike dhe Dokumentarë

 

ZooM038Media deri me tani ka marre pjese ne realizimin e shume projekteve Filmike dhe Dokumentare te ndryshme. Realizimi i projekteve duke filluar nga xhirimet deri tek Postproduksioni Final.

Video Spote Muzikore .

 

Teknologji e avancuar dhe staf profesional , skenar i detajuar, Regjisor te kualifikuar, staf me pervoje te gjate. 

 

 

Realizimi I Video reklamave,

 

Skenar, Xhirime, deri te postproduksioni Final. Nje Spote komercial I menduar mire padyshim se do te jete vete suksesi I kompanis te cilen e perfaqeson. ZooM038Media ofron shërbim professional ne këtë fushë.

  Zoom 038 Media

Zoom 038 Media ©2011 Prishtinë Kosovë

Powered by Kozzer® Network