Kerko në përmbajtje:

 
 
Zoom 038 Media

Audio Reklama

 

Audio reklama është një ndër shërbimet me kosto më të ulët të marketingut  në Republikën e Kosovës. Prodhimi i tyre por gjithashtu edhe kostoja e transmetimit janë më të ulëtat në Rajon e më gjërë. Reklama e prodhuar për transmetim në Radio nuk duhet të jetë dosido, një Reklamë e cilësisë së ulët është vështirë ta bind konsumatorin për një produkt sa do me cilësi të lartë që mund të jetë ai. ZooM038Media ka një eksperienc të gjatë në këtë fushë.

Sinkron i Video Reklamave 

 

Videot Komerciale të produkteve që janë të prodhuara jashtë vendit për produkte të caktuara që gjenden në tregun tonë kërkoin një profesionalizëm në lexim dhe në sinkronizimin e tyre. ZooM038Media ofronë një shërbim professional në këtë fushë.

 

Sinkron ( Dublim) I Dokumentareve dhe projekteve Filmike.

 

 

Sinkronizim (Dublim)  I Dokumetareve te ndryshem, te metrazhit te shkurter dhe te gjate me nje apo me shume personazhe varesisht nga permbajtja edhe lloji I saj. ZooM038Media ofron sinkron profesional.

 

Libra ne formatin Audio

?Libra ne Formatin Audio

 

Një  nder format mjaft të popullarizuara të ofrimit të librit tek simpatizuesit e saj është ajo e formatit audio. Kjo formë aplikohet në shumë vende të botës ku një numër i madh  i librave është kthyer në këtë sistem dhe ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm . Kjo fillimisht është parë si nevojë tek njerëzit me probleme në shikim mirëpo duke pasur parasysh dinamiken e jetës në ditët e sotme është mirëpritur nga njerëzit anë e kënd botës si një formë ma e lehtë për tu mos u shkëputur nga veprat të cilat i pëlqejnë. Në formatin audio në gjuhë të huaja gjenden të gjitha zhanret e librave nga ato Shkencore, Romane, Novela, Poezi , Përralla për fëmijë etj. ZooM038Media ka një përvojë të mirë në këtë kategori  duke ofruar lexuesit ( Moderatorët Profesional) me përvoje të gjatë në media  dhe postproduksion profesional .  

Tamiflu online canada
  Zoom 038 Media

Zoom 038 Media ©2011 Prishtinë Kosovë

Powered by Kozzer® Network